cosplay在线服福利网站

cosplay在线服福利网站

一小儿生下,小腹患肿一块,年余不溃,寒热往来,此禀肝火而然也。 用五味异功散加升麻、当归,及如圣饼,其肿渐消;又用托里散而愈。

疮夹疹者,半轻半重。先君每见婴儿白睛多,面色白,或色赤,令其预补脾肾,以防出痘,一小儿出痘腰痛,足热发渴。

一小儿痘后,遍身津淫作痒,此兼因疳为患,用大芜荑汤及蟾蜍丸而愈。惟头结痂,作痒出水,此禀肾经虚热,用地黄丸、解毒散而愈。

心经实热,用导赤散;虚热用补心汤。  每服二三十丸,白汤下。

一小儿痘寒战切牙,泻渴腹胀,手足并冷,时当仲夏,饮沸汤而不知热,此脾胃虚寒之热也,先用十二味异功散一剂顿安,又用六君、附子一剂,后用五味异功散而愈。生铁一斤,酒三升,煎服一升饮之。

若已溃,食少体倦,疮不生肌,脾胃虚弱者,用五味异功散加柴胡、升麻。肺气虚,用益气汤、六味丸。

Leave a Reply